Accenture en Workday breiden hun partnerschap uit om organisaties te helpen de financiële transformatie te versnellen - Emerce (2024)

Accenture en Workday breiden hun partnerschap uit om organisaties te helpen de financiële transformatie te versnellen - Emerce (1)

Co-innovatie helpt bedrijven als Salesforce hun financiële processen wereldwijd opnieuw vorm te geven

Accenture (NYSE: ACN) enWorkday, Inc.(NASDAQ: WDAY) breiden hun partnerschap uit om organisaties te helpen hun financiële functies opnieuw vorm te geven om flexibeler, datagedreven en klantgerichter te zijn. De bedrijven werken samen om een reeks datagestuurde,composablefinance-applicaties te ontwikkelen die flexibel kunnen worden geconfigureerd om klanten in de software- en technologie-, retail- en media-industrie te helpen sneller te reageren op veranderingen.

De branchespecifieke oplossingen zijn gezamenlijk ontwikkeld om te integreren metWorkday Financial Managementom de optimalisatie van de financiële kernactiviteiten van een bedrijf te versnellen. Aangedreven door data en analyses digitaliseren de oplossingen processen door middel van intelligente automatisering, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML). Dit helpt om de kosten te verlagen, de operationele efficiëntie te verbeteren en het personeel te voorzien van nieuwe vaardigheden die nodig zijn om te gedijen in een veranderende omgeving. Het nieuwe aanbod sluit aan bij de gezamenlijke go-to-market-strategie vanWorkday Industry Acceleratorsdie vorig jaar werd vastgesteld om te helpen voldoen aan de toenemende vraag naar digitale transformatie in meerdere sectoren.

“CFO’s worden uitgedaagd om de uitgaven te optimaliseren en de winstmarges te vergroten, en tevens nieuwe manieren te vinden om data te gebruiken om winstgevende groei te stimuleren”, zegt Emma McGuigan, senior managing director en Enterprise & Industry Technologies lead bij Accenture. “Om onze klanten te helpen echt wendbaar te zijn en real-time innovatie te stimuleren, biedt onze uitgebreide samenwerking met Workday vooraf geïntegreerde financiële oplossingen waarmee organisaties de technologieën van morgen kunnen integreren in de bedrijfsvoering van vandaag.”

Matthew Brandt, senior vice-president van Global Partners bij Workday, voegt hieraan toe: “We erkennen de behoefte aan intelligente oplossingen waarmee de CFO Office door veranderende zakelijke omgevingen kan navigeren en de groei kan stimuleren. Dit initiatief met Accenture is een belangrijke aanvulling op de Industry Accelerators van Workday, die de kracht van Workday combineren met de diepgaande branche-expertise van onze partners om de cloudtransformaties van onze klanten te helpen versnellen. Het wereldwijde partnerschap tussen Workday en Accenture brengt de kracht van ons cloud-native platform samen met AI en ML als kern. Bovendien helpen vooruitstrevende en innovatieve experts uit de branche onze klanten te profiteren van transformatieve technologieën om de veranderingen in hun financiële activiteiten te versnellen en tegelijkertijd flexibel en veerkrachtig te blijven.”

Accenture en Workday werken samen met Salesforce aan de implementatie van een robuust financieel technologieplatform als onderdeel van hun doelstelling om nieuwe zakelijke inzichten te bieden, de flexibiliteit te vergroten en de ervaringen van medewerkers te verbeteren. Met ontwerp- en uitvoeringsondersteuning van Accenture zal Workday Financial Management, gecombineerd met Salesforce-tools, Salesforce oplossingen bieden om de financiële processen te stroomlijnen en de activiteiten wereldwijd te standaardiseren.

“Onze technologiestrategie is gericht op het adopteren van innovatieve oplossingen die een flexibele basis creëren waarin we ons kunnen aanpassen en ontwikkelen”, zegt Faye Olson, senior vice-president van Business Technology Enterprise Enablement bij Salesforce. “Accenture en Workday helpen ons deze strategie te verwezenlijken met een aanpasbaar financieel systeem waarmee we gelijke tred kunnen houden met de huidige dynamische zakelijke omgeving.”

Accenture en Workday werken samen om negen aanbiedingen te ontwikkelen die bedoeld zijn om tegemoet te komen aan specifieke zakelijke behoeften in drie sectoren:

  • Oplossingen voor de software- en technologie-industrie pakken de belangrijkste uitdagingen aan op het gebied van facturering (inclusief abonnements- en verbruiksfacturering), omzetplanning en uitgavenoptimalisatie. Oplossingen omvatten quote-to-cash, financiële planning en analyse, en optimalisatie van uitgaven en cashflow.
  • Oplossingen voor de detailhandel helpen klanten met planning, winkelactiviteiten en personeelsbeheer. Ze zijn ontworpen met kant-en-klare integraties, configuraties en rapporten om de integratie van Workday Financial Management met andere merchandising- en voorraadoplossingen te optimaliseren. Hierdoor krijgen zowel financiële als winkelmedewerkers beter inzicht in voorraad- en winkelgegevens om de juiste producten op de juiste plaats beschikbaar te maken; een uitgebreide retail- en analyseoplossing die dashboards biedt voor winkelexploitanten om de prestaties beter te begrijpen; en een strategische oplossing voor personeelsbeheer die retailers een op feiten gebaseerde oplossing biedt voor het plannen en beheren van hun personeelsbestand.
  • Het aanbod voor de media-industrie richt zich op productiefinanciering, het genereren van inkomsten en contracten, en het afschrijven van titels. Ze integreren branchespecifieke platforms, speciaal gebouwd voor het trainen van mediaproductie en het genereren van inkomsten met media-assets, met een moderne digitale kern van Workday Financial Management.

De samenwerking combineert de branche- en functionele kennis, innovatie en interoperabiliteit van Accenture met het robuuste technologieplatform, het fundamentele datamodel en geavanceerde analyses van Workday. Het uitgebreide partnerschap tussen de twee organisaties bouwt voort op meer dan 15 jaar gezamenlijke inspanningen om de veerkracht te versterken en de technologische transformatie binnen HR- en financiële activiteiten voor gezamenlijke klanten over de hele wereld te bevorderen.

—–

Over Workday

Workdayis een leidende leverancier van enterprise cloud-applicaties voorfinanceenhuman resources, die klanten helpt zich aan te passen en succesvol te zijn in een snel veranderende wereld. Workday-applicaties voor financieel management, human resources, planning, kostenbeheer en analytics zijn ontwikkeld met artificial intelligence en machine learning in hun kern. Daarmee helpt Workday organisaties over de hele wereld de toekomst van werk te omarmen. Workday wordt wereldwijd gebruikt door meer dan 10.000 organisaties in verschillende sectoren – van middelgrote bedrijven tot meer dan 50 procent van de Fortune 500-bedrijven. Ga voor meer informatie naarwww.workday.com.

© 2023 Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het Workday-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Workday, Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Accenture en Workday breiden hun partnerschap uit om organisaties te helpen de financiële transformatie te versnellen - Emerce (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 5273

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.